Dżaksarow z wykorzystania presji przeciwnika – Zapasy ze Skiba #5