KSW 44: Maciej Kawulski i Martin Lewandowski – Podsumowanie gali