DSF 14: Kamil Ruta vs Yohan Lidon – zobaczmy to jeszcze raz