Pierwsze w Polsce zawody muay thai online

Pierwsze w Polsce zawody muay thai online

W związku z pandemią koronawirusa i ograniczeniami związanymi z przygotowaniem zawodów sportowych, organizacje zajmujące się sportami walki próbują różnych rozwiązań, które pozwoliłyby im dalej działać na rynku. Świat zawodowego MMA i boksu przygotowuje się do organizacji gal w wersji studyjnej. Tym czasem Polski Związek Muaythai postanowił przygotować dla swoich najmłodszych zawodników rywalizację w wersji internetowej.

Jak informują władze związku na swojej stronie internetowej:

Zarząd Polskiego Związku Muaythai postanowił wyjść naprzeciw wszystkim naszym najmłodszym zawodnikom i zawodniczkom proponując zupełnie nowatorski sposób przeprowadzenia rywalizacji sportowej w postaci e-zawodów. Pierwszą edycję tej rywalizacji pragniemy przeprowadzić w dniu 16 maja 2020 roku.

Zawody muay thai online będą odbywać się w trzech konkurencjach.

Wai khru – czas pojedynczej konkurencji ograniczony jest do 2 minut. Zawodnicy/zawodniczki oceniani są prze 3 do 5 Sędziów. Zakres przyznanych punktów przez Sędziów Punktowych mieści się w przedziale: 9,00-10,00. Do oceny występu brane są pod uwagę cztery kryteria, a możliwe do zdobycia punkty za każde z nich są następujące: 0,4 punktu maksymalnie za jakość, perfekcyjne wykonanie, włączenie do występu podstawowych, najbardziej charakterystycznych technik, umiejętności Wai Kru. 0,2 punktu maksymalnie za siłę , zdecydowanie i koordynację. 0,2 punktu maksimum za włączenie do występu niezwykłych w tym bardzo trudnych technik. 0,2 punktu maksymalnie za strój. Decyzja o wyborze zwycięzcy podejmowana jest na podstawie kart punktowych. Dwa skrajne wyniki sędziów są odrzucane, średnia arytmetyczna obliczona z pozostałych kart punktowych wskazuje właściwą ocenę występu.

Kick pads – w czasie 1 minuty liczymy ilość kopnięć (middle kick) na tarczę. Wygrywa osoba z ich największą ilością. W trakcie trwania konkurencji zawodnik/zawodniczka może zmieniać nogę którą wykonuje middle kicki. W przypadku remisu w ilości kopnięć następuje 30 sekundowa dogrywka. Osoba trzymająca tarcze zawodnika/zawodniczki może być zgodnie z wytycznymi ministerialnymi i obecną sytuacją epidemiczną wyłącznie z tego samego gospodarstwa domowego.

Walka z cieniem – czas konkurencji ograniczony jest do 1 minuty. Zawodnicy/zawodniczki oceniani są prze 3 do 5 Sędziów. Do oceny występu brane są pod uwagę następujące kryteria: perfekcyjne wykonanie, włączenie do występu podstawowych, najbardziej charakterystycznych technik, zdecydowanie i koordynacja, włączenie do występu niezwykłych w tym bardzo trudnych technik oraz stój zawodnika/zawodniczki.

W I edycji mogą brać udział wszyscy zawodnicy i zawodniczki zarówno z klubów zrzeszonych, niezrzeszonych jak też osoby nie trenujące w żadnym klubie, a chcące spróbować swoich sił w wyżej wymienionych konkurencjach. Na tej edycji nie jest również wymagane posiadanie licencji zawodniczej z uwagi na testowy charakter całego przedsięwzięcia.

Pełną informację o zawodach muay thai online można przeczytać na stronie Polskiego Związku Muaythai.

www.mmabiznes.pl

Comments are closed.