Nowe zasady dla sportu przy wzroście zakażeń koronawirusem

Nowe zasady dla sportu przy wzroście zakażeń koronawirusem

Ministerstwo Sportu poinformowało o nowych zasadach w działalności sportowej dla powiatów z największym przyrostem zakażeń koronawirusem.

8 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument wprowadza nowe obostrzenia dotyczące tych regionów, w których występuje największa liczba zakażeń koronawirusem i zawiera zapisy dotyczące między innymi obszaru sportu.

Dodatkowe zasady dotyczą 19 powiatów z największym przyrostem zakażeń koronawirusem w województwach: śląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Większe obostrzenia będą obowiązywać w powiatach oznaczonych kolorem czerwonym: ostrzeszowskim, nowosądeckim, w Nowym Sączu, wieluńskim, pszczyńskim, w Rudzie Śląskiej, rybnickim, w Rybniku i pow. wodzisławskim. Łagodniejsze wytyczne będą stosowane w powiatach oznaczonych na żółto: wieruszowskim, w Jastrzębiu-Zdroju, jarosławskim, w Żorach, kępińskim, przemyskim, cieszyńskim, pińczowskim, oświęcimskim i w Przemyślu.

Nowe obostrzenia w obszarze sportu – STREFA CZERWONA:

W ramach nowych, regionalnych obostrzeń, wydarzenia sportowe we wszystkich obiektach z miejscami przewidzianymi dla widowni (m.in. stadiony piłkarskie i żużlowe, boiska, sale i hale sportowe, baseny i inne) w powiatach oznaczonych kolorem czerwonym odbywać się będą bez publiczności.
W powiatach oznaczonych kolorem czerwonym w siłowniach, klubach i centrach fitness może przebywać 1 osoba na 10 metrów kwadratowych.

Nowe obostrzenia w obszarze sportu – STREFA ŻÓŁTA:

Podczas wydarzeń sportowych we wszystkich obiektach z miejscami przewidzianymi dla widowni (m.in. stadiony piłkarskie i żużlowe, boiska, sale i hale sportowe, baseny i inne) w powiatach oznaczonych kolorem żółtym może być zajętych nie więcej niż 25 procent miejsc przewidzianych dla publiczności.
W powiatach oznaczonych kolorem żółtym w siłowniach, klubach i centrach fitness może przebywać 1 osoba na 7 metrów kwadratowych.

Pozostałe wytyczne w obszarze sportu (chociażby dotyczące braku limitu osób korzystających z basenów) pozostają bez zmian. Przypominamy, iż osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk podczas wchodzenia i opuszczania obiektu, wydarzenia sportowego lub zajęć sportowych. Należy zachować dystans społeczny.

Lista powiatów, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia, będzie poddawana bieżącej analizie i będzie modyfikowana dwa razy w tygodniu.

www.mmabiznes.pl

źródło: Ministerstwo Sportu

Comments are closed.